P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.06.2021 - 22:26 CET Přihlášení uživatele

Kutná Hora > Památky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

České muzeum stříbra - Kamenný dům

České muzeum stříbra, Václavské náměstí 183, 284 01 Kutná Hora , Tel: + 420 327 512 821
Email: info@cms-kh.czhttp://www.cms-kh.cz/
Otevírací doba: IV. a X. Út-So 9-17; V.,VI.,IX. Út-So 9-18; VII.-VIII. Út-So 10-18; XI. Út-So 10-16; XII.-III. zavřeno / IV.and X. Tue-Sun 9 a.m.- 5 p.m.;V.,VI.,IX. Tue-Sun 9 a.m.- 6 p.m.; VII.-VIII. Tue-Sun 10 a.m. - 6 p.m.; XI. Tue-Sun 10 a.m. - 4 p.m.; XII.-III.closed
Jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobeným průčelím.
 

Historie

Kamenný dům je snad nejkrásnějším z dochovaných pozdně gotických domů v Čechách. Patří k vrcholným projevům měšťanské architektury vůbec. Dům byl zbudován již v předhusitské době, z níž pocházejí rozsáhlé sklepy i původní dispozice. Po husitských bouřích patří dům, stojící na tehdejším Masném trhu, bohatým řezníkům. Do dnešní podoby jej přestavěl pro předního kutnohorského patricije a důlního podnikatele Prokopa Kroupu v roce 1489 Mistr Brikcí z Vratislavi (Briccius Gauske).

Podstata uměleckého zaměření tohoto vynikajícího stavitele tkvěla v kamenictví a zde se mohl bohatě uplatnit. Brikcí tvoří jedinečné hluboké reliéfy a plasticky prolamované ornamenty. Honosná výzdoba průčelí a štítu vyjadřuje Kroupovo povýšení do šlechtického stavu a v symbolice pamatuje na poslední věci člověka.

Na štítu kamenného domu lze podnes spatřit hrnčířský znak - Adama a Evu pod stromem poznání. Znak nám připomíná, že zde, v horní části náměstí, býval mimo jiné i hrnčířský trh. Stejně jako u jiných měšťanských domů je i tady jádrem stavby klenutý mázhaus v přízemí, kudy se procházelo do obytných přijímacích a hospodářských prostor v prvním a druhém patře. V prvém patře se nachází obytný sál s kaplí, jejíž výklenek zdobí nástěnná malba Beránek boží. Kamenný dům byl několikrát přestavován, měnil majitele, až jej získalo v 19. století definitivně město. Během rekonstrukce v letech 1901 - 1902 (Ludvík Lábler) získal dům dnešní podobu. Kamenný dům prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je zde umístěna expozice 'Horní královské město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století'. Pozoruhodná je i tzv. černá kuchyně, rekonstruovaná v původním prostoru kuchyně středověké.

 

Text: PhDr. Světlana Hrabánková, České muzeum stříbra v Kutné Hoře