P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.06.2021 - 23:50 CET Přihlášení uživatele

Kutná Hora > Památky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci (UNESCO)

Římskokatolická farnost Sedlec, Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora , Tel: + 420 326 551 049
Email: ic@sedlec.infohttp://www.ossuary.eu/index.php/cz/katedrala
Otevírací doba: IV. - X. Po - So 9:00 - 17:00, Ne 11:00 - 17:00; XI. - III. Po-So 10:00 - 16:00, Ne 11:00 - 16:00; 24.-25.12. closed / IV.-X. Mon-Sat 9 a.m. - 5 p. m., Sun 11 a.m. - 5 p.m.; XI. - III. Mon-Sat 10 a.m. - 4 p.m., Sun 11 a.m. - 4 p.m.; 24.-25.12. closed
Největší a nejnáročněji zbudovaná stavba, která se dochovala na půdě českých zemí z doby kolem roku 1300. Stavba patří k vývojově nejzávažnějším dílům české gotické architektury 13. století. Je v Čechách první stavbou katedrálního typu, která byla Katedrála byla v prosinci roku 1995 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli od 9:30, ve středu od 17:00 (v zimě) od 18:00 (v létě), v pátek od 7:30, v sobotu od 17:00 (v zimě) od 18:00 (v létě).


 

Historie

Tato nejstarší gotická katedrála ve střední Evropě byla vybudovaná při Sedleckém klášteře. Cisterciácký klášter v Sedlci byl založen již v roce 1142. Velkého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde započala i výstavba velkolepé gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie, která byla dokončena roku 1320. Téměř 300 let byla v rozvalinách poté, co ji husité roku 1421 vyplenili. Obnovena byla až za opata Jindřicha Snopka v letech 1699 – 1709, kdy ji stavitel Jan Blažej Santini Aichl přestavěl ve smělých liniích barokní gotiky, přičemž citlivě zachoval její původní gotickou atmosféru. Působivý portál, štíhlá vysoká okna bez barevných skel, vznosná silueta bez vnějších opěrných pilířů - to vše ctí cisterciáckou zásadu pokory a střídmosti. Chrám má podobu latinského kříže, jeho celková délka je 87 metrů. Vnitřní výzdoba chrámu pochází z 1. poloviny 18. století, podíleli se na ní malíři P. Brandl, M. L. Willmann, J. K. Liška, J. J. Stevens ze Steinfelsu, J. T. Supper, sochař M. V. Jäckel a další.

Chrámová pokladnice ukrývá originál Sedlecké monstrance, jednu z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě. V katedrálním kinosále můžete shlédnout animovanou historii výstavby sedleckého kláštera.