P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.06.2021 - 00:09 CET Přihlášení uživatele

Kutná Hora > Památky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Kamenná kašna

Rejskovo náměstí, Kutná Hora, www.kutnahora.cz
Tato 'kamenná kašna' citlivě umístěná do prostoru náměstí patří ke skvostům pozdně gotické architektury. Je navíc i jedinečnou památkou technického charakteru.

Díky intenzívní důlní činnosti měla Kutná Hora dlouholeté problémy v zásobování pitnou vodou. Voda sem byla přiváděna z okolí města dřevěným ně­kolik kilometrů dlouhým potrubím. Potrubí ústilo do nádrží, ze kterých byla odebírána.

Kolem jedné z nich postavil v letech 1493 - 1495 Matěj Rejsek (jeden ze stavitelů chrámu Sv. Barbory) nebo někdo z jeho huti dvanáctiboký kamenný hranol zdobený bohatým dekorem kružeb a fiál. Tato 'kamenná kašna' citlivě umístěná do prostoru náměstí patří ke skvostům pozdně gotické architektury. Je navíc i jedinečnou památkou technického charakteru.